معرفی سایت
سایت پیشرو پروژه حاوی کدهای برنامه نویسی، پروژه ها و مقالات در اکثر رشته های تحصیلی جهت کمک به افزایش دانش و پیشرفت علمی دانشجویان و دانش آموزان می باشد، اکثر پروژه های موجود به صورت رایگان و تعدادی هم بعد از پرداخت هزینه (بنا به درخواست ارسال کننده پروژه!) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ضمانت بازگشت وجه
آرشیو موضوعی

علوم پزشکی

نمونه سوالات

آخرین پروژه های سایت
محبوب ترین پروژه های سایت

مقاله آماده در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی رشته حقوق

موضوع بندی : حقوق شنبه 18 بهمن 1399
مقاله آماده در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی رشته حقوق

مقاله با موضوع انعقاد قراردادهای الکترونیکی در قالب فایل ورد 42 صفحه محتوا برای دانشجویان رشته حقوق و سایر علاقه مندان گردآوری شده است. در ادامه بخش هایی از این تحقیق به همراه فهرست مطالب آن را مشاهده خواهید کرد.

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی (الکترونیکی که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از (( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.

انعقاد قراردادهای الکترونیکی، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست. زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است. بنابراین، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفا کرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است.

اعتبار قراردادهای الکترونیکی

اعتبار هر بیان منوط به به جمع شرایط صحت آن است ماده 190 قانون مدنی قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پیمانها می داند.

در عقود تشریفاتی شرایطی بر موارد مذکور افزوده شده یا آن که بیان قصد تابع منوط و تشریفات خاص می گردد از آنجا که انعقاد الکترونیکی کلیه قراردادها اعم از رضایی و تشریفاتی، می تواند مطلوب باشد بررسی اعتبار و مکان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محیط الکترونیکی ضروری است.

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • انعقاد قراردادهای الکترونیکی
 • مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی
 • گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی
 • گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی
  • اشکال تشریفات
   • صراحت در بیان قصه
   • شرط قبض مال موضوع قرارداد
   • کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد
   • تنظیم سند رسمی
  • تأمین تشریفات با داده ی پیام
   • شرط صراحت
   • شرط قبض مال موضوع تعهد
   • کتبی بودن و امضاء شدن اسناد
   • قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی
   • مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی
 • مبحث دوم : شرایط تشریفات
 • زمان و مکان موضوع عقد
 • گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص
 • گفتار دوم : سیستم های فاقد نص
 • مفهوم ارسال و وصول
  • زمان دریافت
  • مکان ارسال و دریافت
 • مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران
  • گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی
  • گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی
   • ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی
   • ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب
 • منابع

مشخصات فایل
ضمانت نامه تمام فایل های موجود در سایت دارای ضمانت بازگشت وجه می باشد. ضمانت نامه
عضویت در پیشرو پروژه
پروژه های مرتبط

شماره تماس جهت پشتیبانی از فایل های خریداری شده سایت : 912-8484-0914 قره داغی