معرفی سایت
سایت پیشرو پروژه حاوی کدهای برنامه نویسی، پروژه ها و مقالات در اکثر رشته های تحصیلی جهت کمک به افزایش دانش و پیشرفت علمی دانشجویان و دانش آموزان می باشد، اکثر پروژه های موجود به صورت رایگان و تعدادی هم بعد از پرداخت هزینه (بنا به درخواست ارسال کننده پروژه!) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ضمانت بازگشت وجه
آرشیو موضوعی

علوم پزشکی

نمونه سوالات

آخرین پروژه های سایت
محبوب ترین پروژه های سایت

مقاله تخصيص قابلیت اطمینان سیستم با توزیع آماری

موضوع بندی : مهندسی برق یکشنبه 17 مرداد 1395
مقاله تخصيص قابلیت اطمینان سیستم با توزیع آماری

مقاله با عنوان تخصیص قابلیت اطمینان به اجزای مختلف یک سیستم با استفاده از توزیع های آماری با رویکرد نرخ خرابی

تعداد صفحات : 75 صفحه در قالب فایل ورد word و pdf برای رشته مهندسی برق

چکیده

در این پایان نامه به ارائه مدلی برای تخصیص قابلیت اطمینان محصولات متشکل از اجزاء و ساختارهای متفاوت با توجه به مسائل اقتصادی و فنی می پردازیم.

در این جا نوع ارتباط اجزاء با یکدیگر را به صورت متوالی، موازی، آماده به کار فرض می کنیم و با استفاده از توزیع های آماری قابلیت اطمینان اجزاء را مدلسازی می کنیم.

در ابتدا به معرفی قابلیت اطمینان و روش های بهسازی زمینه های کاربرد آن می پردازیم، سپس توزیع های احتمالی گسته و پیوسته را معرفی نموده و قابلیت اطمینان را برای هر توزیع حساب می کنیم.

و در مرحله اصلی با در نظر گرفتن مدل ساختاری محصول در ترکیب اجزاء آن به صورت متوالی، موازی و یا آماده به کار فرمولی جهت محاسبه قابلیت اطمینان آن برای هر حالت بدست آورده و با در نظر گرفتن درصد وزنی برای جزء تعمیم می دهیم و با ارائه مثالی عملی قابلیت اطمینان بدست آمده در هر حالت را با هم مقایسه می کنیم.

در نهایت با توجه به هزینه ساخت محصول در زمینه های کاربرد آن ساختار بهینه برای تولید محصول انتخاب می شود.

فهرست مطالب مقاله

 • فصل اوّل کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • تاریخچه
 • تعریف مسأله
 • اهمیت و ضرورت انجام کار
 • روند ارائه مطالب
 • فصل دوم معرفی قابلیت اطمینان
 • مقدمه
 • معیارها و شاخص های قابلیت اطمینان
 • مهندسی قابلیت اطمینان
 • شاخص کلاسیک قابلیت اطمینان
 • قابلیت اطمینان و دسترس پذیری
 • قابلیت اطمینان مطلق و نسبی
 • روش های ارزیابی قابلیت اطمینان
 • شکل تابع های قابلیت اطمینان
 • بهسازی قابلیت اطمینان
 • طراحی سیستم با نگرش دستیابی به قابلیت اطمینان
 • بررسی اقتصادی قابلیت اطمینان
 • اطلاعات قابلیت اطمینان
 • مطالعه روند بهبود قابلیت اطمینان
 • فصل سوم تخصیص قابلیت اطمینان به اجزای مختلف سـیستم با استفاده از توزیع های آماری با رویکرد نرخ خرابی
 • مقدمه
 • سیستم های با شبکة متوالی
 • قابلیت اطمینان در سیستم های سری
  • سیستم های سری غیر قابل تغییر
  • سیستم های سری قابل تعمیر
 • سیستم های با شبکه موازی
  • سیستم های موازی غیر قابل تعمیر
  • سیستم های موازی قابل تعمیر
 • سیستم های با عضو های آماده به کار
 • تبدیل وضعیت کامل و بدون نقص
  • سیستم با n عضو آماده به کار
 • تبدیل حالت با احتمال نقص
 • توزیع نمائی
 • توزیع نرمال
 • توزیع وایبال
 • توزیع گاما
 • توزیع مقادیر فرین
 • توزیع لگ نرمال
 • توزیع پواسون
 • استخراج تابع توزیع پواسون
 • توزیع دو جمله ای
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
 • مقدمه
 • اهمیت مدل ارائه شده
 • بررسی نتایج به دست آمده
 • پیشنهاداتی برای ادامة تحقیق
 • منابع و مأخذ

مشخصات فایل
ضمانت نامه تمام فایل های موجود در سایت دارای ضمانت بازگشت وجه می باشد. ضمانت نامه
عضویت در پیشرو پروژه
پروژه های مرتبط

شماره تماس جهت پشتیبانی از فایل های خریداری شده سایت : 912-8484-0914 قره داغی