معرفی سایت
سایت پیشرو پروژه حاوی کدهای برنامه نویسی، پروژه ها و مقالات در اکثر رشته های تحصیلی جهت کمک به افزایش دانش و پیشرفت علمی دانشجویان و دانش آموزان می باشد، اکثر پروژه های موجود به صورت رایگان و تعدادی هم بعد از پرداخت هزینه (بنا به درخواست ارسال کننده پروژه!) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ضمانت بازگشت وجه
آرشیو موضوعی

علوم پزشکی

نمونه سوالات

آخرین پروژه های سایت
محبوب ترین پروژه های سایت

مقاله در مورد طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی رشته اقتصاد

موضوع بندی : اقتصاد جمعه 22 اسفند 1399
مقاله در مورد طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی رشته اقتصاد

مقاله با عنوان طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی در قالب فایل ورد 33 صفحه ای برای دانشجویان رشته اقتصاد و سایر رشته های مرتبط گردآوری شده است. در ادامه بخش هایی از این تحقیق به همراه فهرست مطالب آن را مشاهده خواهید کرد.

چکیده

برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت است. در این پژوهش شاخص های ارزیابی اقتصادی بر چگونگی تخصیص منابع، فراهم بودن امکانات بهداشتی و درمانی، دسترسی جمعیت های هدف به خدمات مورد نیاز و توزیع عادلانه منابع با تاکید بر کارایی منابع تاکید دارد.

نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه آن تطبیقی و به صورت توصیفی است. تحلیل و انتخاب شاخص ها براساس نظریات کارشناسان ذیربط با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است. نتایج این پژوهش بر مبنای راهکارها، مدل ها و اهداف طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی شامل، 92 شاخص با ذکر فرمول آنها در قالب طبقه بندی های رایج بین المللی ارائه گردیده است. استفاده هرچه سریعتر از شاخص های طراحی شده که در حال حاضر در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارزیابی اقتصادی از منابع بخش بهداشت وجود ندارد توصیه و تاکید می شود.

مقدمه

علم اقتصاد بهداشت به تحلیل و بهره وری منابع " محدود و کمیاب" و ارزیابی دقیق آنها برای استفاده مطلوب در جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت انسان ها و حفاظت از محیط زیست می پردازد.

اقتصاد بهداشت تخصیص و بهره وری مطلوب از منابع موجود، همراه با جلب مشارکت مؤثر افراد، خانواده ها، جوامع محلی، ملی و بین المللی در کلیه سطوح با رعایت کامل " عدالت " و " دسترسی و برخورداری " از خدمات بهداشتی و درمانی را بعنوان یک اصل مهم در تآمین، حفظ و ارتقای سلامت انسان ها مورد توجه قرار می دهد. برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

شاخص های سنجش کارایی هزینه ها

در طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی در دو شیوه متفاوت ولی وابسته به یکدیگر در مورد هزینه ها استفاده شده است. شیوه اول : هر قدر سهم هزینه در طبقهای زیادتر باشد، معمولا امکان صرفه جوئی در آن طبقه بیشتر است.

در این پژوهش برای سنجش کارایی منابع مصرف شده، تعیین بالاترین میزان هزینه، نقطه شروع بسیار مناسبی است که در تعیین شاخص ها مورد نظر قرارگرفته است.

شیوه دوم : مقایسه هزینه در واحدهای مشابه است. وجود اختلاف قابل توجه در هزینه تمام شده واحدهای مشابه نشان میدهد که برای تجدید ساختار بعضی از این واحدها و بهبود کارایی آنها باید اقدام کرد. مانند مقایسه هزینه ها واحدهای مشابه در نظام بهداشت کشور که در طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی مورد توجه قرارگرفته است.

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • روش پژوهش
 • الگو و مبنای تعیین شاخص های ارزیابی اقتصادی
 • ویژگی های یک شاخص
 • شاخص های زمینه ای بخش بهداشت
 • تنوع شاخص های ارزیابی اقتصادی
 • شاخص های مرحله ای ارزیابی اقتصادی
 • منبع اطلاعات شاخص های ارزیابی اقتصادی
 • شاخص های سلامت برای همه
 • نمودار گروه بندی شاخص های سلامت برای همه
 • طراحی شاخص ها بر مبنای مدل داده - ستاده
 • بازتاب و پیش تاب (Feed Back & Feed)
 • شاخص های سنجش کارایی هزینه ها
 • مقیاس های اندازه گیری
 • ارزیابی اقتصادی و سنجش عدالت
 • شاخص های سنجش اولویت ها
 • ارزیابی اقتصادی و پیش بینی هزینه ها
 • شاخص ها و توجه به بازیابی هزینه ها
 • مفهوم کنترل با شاخص های ارزیابی اقتصادی
 • ویژگی های شاخص های ارزیابی اقتصادی برای کنترل
 • شاخص های ارزیابی اقتصادی و بهره وری
 • کاربرد شاخص های ارزیابی اقتصادی
 • بهره گیران از پژوهش
 • یافته های پژوهش
 • شاخص های هزینه ای بخش بهداشت
 • شاخص قیمت و سنجش تورم و اثر آن بر سلامت
 • شاخص کیفیت زندگی و عدالت در بخش بهداشت
 • بیکاری نیروی انسانی در بخش بهداشت
 • شاخص های هزینه ای برحسب طبقه بندی کلی
 • سایر شاخص ها
 • بحث و نتیجه گیری
 • فهرست منابع

مشخصات فایل
ضمانت نامه تمام فایل های موجود در سایت دارای ضمانت بازگشت وجه می باشد. ضمانت نامه
عضویت در پیشرو پروژه
پروژه های مرتبط

شماره تماس جهت پشتیبانی از فایل های خریداری شده سایت : 912-8484-0914 قره داغی