معرفی سایت
سایت پیشرو پروژه حاوی کدهای برنامه نویسی، پروژه ها و مقالات در اکثر رشته های تحصیلی جهت کمک به افزایش دانش و پیشرفت علمی دانشجویان و دانش آموزان می باشد، اکثر پروژه های موجود به صورت رایگان و تعدادی هم بعد از پرداخت هزینه (بنا به درخواست ارسال کننده پروژه!) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ضمانت بازگشت وجه
آرشیو موضوعی

علوم پزشکی

نمونه سوالات

آخرین پروژه های سایت
محبوب ترین پروژه های سایت

پاورپوینت ایمنی در برابر میکروب ها رشته میکروبیولوژی

موضوع بندی : زیست شناسی شنبه 11 اردیبهشت 1400
پاورپوینت ایمنی در برابر میکروب ها رشته میکروبیولوژی

پاورپوینت با موضوع ایمنی در برابر میکروب ها در قالب فایل ppt با 60 صفحه محتوا برای دانشجویان رشته میکروبیولوژی و سایر رشته های مرتبط گردآوری شده است. در ادامه بخش هایی از این پاورپوینت به همراه فهرست مطالب آن را مشاهده خواهید کرد.

مکانیسم های ایمنی اکتسابی

 • ایمنی هومورال، پاسخ ایمنی محافظتی اصلی در برابر باکتریهای برون سلولی است
 • وظیفه این پاسخ حذف میکروبها و خنثی سازی سموم آنهاست
 • پاسخ آنتی بادی در برابر این دسته از باکتری ها علیه آنتی ژن های دیواره سلولی و سموم ترشحی روی می دهد
 • این آنتی ژن ها ممکن است پروتئینی یا پلی ساکاریدی باشند
 • پلی ساکاریدها نمونه بارزی از آنتی ژن های مستقل از تیموس هستند و یکی از وظایف اصلی ایمنی هومورال دفاع در برابر باکتریهای دارای کپسول های پلی ساکاریدی است

شوک سپتیک

پیامدهای زیان بار اصلی پاسخ میزبان به باکتری های خارج سلولی: التهاب و شوک سپتیک ناشی از تولید سیتوکین ها عمدتاً توسط ماکروفاژهای فعال، شوک سپتیک شدیدترین عارضه پاتولوژیک حاصل از سیتوکین در عفونت با باکتریهای گرم منفی و برخی باکتریهای گرم مثبت، شوک سپتیک سندرمی است که با کولاپس عروقی و انعقاد منتشر داخل عروقی (DIC) مشخص می شود.

مکانیسم های فرار

 • ممانعت از تشکیل فاگولیزوزوم (باکتری سل و لژیونلا پنوموفیلا)
 • حذف واسطه های فعال اکسیژن (میکوباکتریوم جذام : گلیکولیپید فنولیک سنتز شده توسط باکتری مواد سمی حاصل از متابولیسم اکسیژن مثل رادیکالهای فعال و H2O2 را از بین می برد )
 • تخریب غشاء فاگوزوم و فرار به سیتوپلاسم (لیستریامنوسایتوژنز پروتئین همولیزین تولید کرده که توانائی تخریب غشاء فاگوزوم را دارد )

فهرست مطالب

 • خصوصیات عمومی واکنش های دفاعی میزبان در برابر میکروبها
 • گروههای مختلف میکروارگانیزم های بیماریزا
 • تکثیر و تزاید میکروارگانیزم ها
 • ایمنی در برابر باکتری های خارج سلولی
 • سموم میکروبی
 • لیپوپلی ساکارید
 • مکانیسم های ایمنی ذاتی در برابر باکتریهای خارج سلولی
 • سیستم کمپلمان مهم ترین جزء ایمنی غیر اختصاصی ضد باکتریایی
 • گیرنده های بیگانه خوارها
 • مکانیسم های ایمنی اکتسابی
 • مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال
 • شوک سپتیک
 • مدیاتورهای اصلی شوک سپتیک
 • سوپر آنتی ژن
 • آنتی بادیهای ایجاد کننده بیماری
 • (CMI) ایمنی سلولی
 • فرار باکتریهای برون سلولی از سیستم ایمنی
 • چند نمونه از مکانیسم های فرار
 • تولید آنزیم توسط باکتری
 • تولید کپسول
 • تغییر در آنتی ژن های سطحی
 • تغییر در تولید گلیکوزیدازها
 • تولید سوپر آنتی ژن ها
 • ایمنی در برابر باکتریهای داخل سلولی
 • پاسخ ایمنی ذاتی به باکتریهای داخل سلولی
 • سلول های NK فعال
 • پاسخهای ایمنی اکتسابی
 • ایمنی سلولی شامل دو نوع واکنش
 • جذام توبرکولوئید
 • مکانیسم های فرار
 • ایمنی در برابر ویروس ها
 • فرار ویروس ها از سیستم ایمنی

مشخصات فایل
ضمانت نامه تمام فایل های موجود در سایت دارای ضمانت بازگشت وجه می باشد. ضمانت نامه
عضویت در پیشرو پروژه
پروژه های مرتبط

شماره تماس جهت پشتیبانی از فایل های خریداری شده سایت : 912-8484-0914 قره داغی