معرفی سایت
سایت پیشرو پروژه حاوی کدهای برنامه نویسی، پروژه ها و مقالات در اکثر رشته های تحصیلی جهت کمک به افزایش دانش و پیشرفت علمی دانشجویان و دانش آموزان می باشد، اکثر پروژه های موجود به صورت رایگان و تعدادی هم بعد از پرداخت هزینه (بنا به درخواست ارسال کننده پروژه!) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ضمانت بازگشت وجه
آرشیو موضوعی

علوم پزشکی

نمونه سوالات

آخرین پروژه های سایت
محبوب ترین پروژه های سایت

پاورپوینت آشنایی با دیوان محاسبات کشور و قانون محاسبات عمومی

موضوع بندی : حقوق شنبه 16 اسفند 1399
پاورپوینت آشنایی با دیوان محاسبات کشور و قانون محاسبات عمومی

پاورپوینت با موضوع آشنایی با دیوان محاسبات کشور و قانون محاسبات عمومی در قالب فایل ppt با 83 صفحه محتوا برای دانشجویان رشته حقوق و سایر علاقه مندان گردآوری شده است. در ادامه بخشهایی از این پاورپوینت به همراه فهرست مطالب آن را مشاهده خواهید کرد.

در این پاروپوینت در بخش اول وظایف و اختیارات دیوان محاسبات (مواد 2 تا 8 قانون دیوان محاسبات) و سازمان و تشکیلات دیوان محاسبات (مواد 9 تا 14 و 21 قانون دیوان محاسبات) و همچنین فرآیند رسیدگی در دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه و در بخش دوم قانون محاسبات عمومی تعاریف و مفاهیم اصطلاحات مالی - درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار (مواد 37 تا 39، 42، 43، 45، 47 و 49 قانون محاسبات عمومی) و معاملات دولتی (مواد 79 تا 82 قانون محاسبات عمومی) و همچنین نظارت مالی (مواد 91 تا 93 قانون محاسبات عمومی) ماده 96 قانون محاسبات عمومی ، تنظیم حساب و تفریغ بودجه، اموال دولتی قانون تفریغ بودجه و آیین نامه اجرایی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور

ماده۲- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء تبصره- منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی برآنها مترتب بشود، می باشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می باشند.

سازمان و تشکیلات دیوان محاسبات کشور

ماده۹- دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیرنظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأئید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود.

تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند. تبصره- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل (74) قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

فهرست مطالب

 • بخش اول: آشنایی با دیوان محاسبات کشور
  • اصل ۵۵ قانون اساسی
  • قانون دیوان محاسبات کشور
  • فصل اول - هدف دیوان محاسبات کشور
  • فصل دوم - وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور
   • طبقه بندی دستگاه های اجرایی
  • فصل سوم - سازمان و تشکیلات دیوان محاسبات کشور
  • فصل چهارم - نحوه کار هیأتهای مستشاری
 • بخش دوم : آشنایی با قانون محاسبات عمومی کشور
  • تعریف بودجه
  • تعریف اعتبار
  • درآمد عمومی
  • دریافتهای دولت
  • سایر منابع تامین اعتبار
  • وجوه عمومی
  • درآمد اختصاصی
  • درآمد شرکتهای دولتی
  • سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی
  • مراحل تفصیلی بودجه
  • تشخیص
  • تامین اعتبار
  • تعهد
  • تسجیل
  • حواله
  • درخواست وجه
  • هزینه
 • انواع تنخواه گردان و تعریف آنها
  • تنخواه گردان استان
  • تنخواه گردان حسابداری
  • تنخواه گردان پرداخت
  • تعریف سپرده
  • تعریف ذیحساب
 • معاملات دولتی
 • نظارت مالی (مواد 90 لغایت 94)
 • تکالیف کارکنان دستگاههای اجرایی نسبت به مقام مافوق
 • تنظیم حساب و تفریغ بودجه

مشخصات فایل
ضمانت نامه تمام فایل های موجود در سایت دارای ضمانت بازگشت وجه می باشد. ضمانت نامه
عضویت در پیشرو پروژه
پروژه های مرتبط

شماره تماس جهت پشتیبانی از فایل های خریداری شده سایت : 912-8484-0914 قره داغی