معرفی سایت
سایت پیشرو پروژه حاوی کدهای برنامه نویسی، پروژه ها و مقالات در اکثر رشته های تحصیلی جهت کمک به افزایش دانش و پیشرفت علمی دانشجویان و دانش آموزان می باشد، اکثر پروژه های موجود به صورت رایگان و تعدادی هم بعد از پرداخت هزینه (بنا به درخواست ارسال کننده پروژه!) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ضمانت بازگشت وجه
آرشیو موضوعی

علوم پزشکی

نمونه سوالات

آخرین پروژه های سایت
محبوب ترین پروژه های سایت

پاورپوینت با موضوع سبک زندگی سالم و کسب مهارت های آن

موضوع بندی : علوم اجتماعی چهارشنبه 20 اسفند 1399
پاورپوینت با موضوع سبک زندگی سالم و کسب مهارت های آن

پاورپوینت با موضوع سبک زندگی سالم در قالب فایل ppt با 59 صفحه محتوا برای دانشجویان و دانش آموزان گردآوری شده است. در ادامه بخش هایی از این پاورپوینت به همراه فهرست مطالب آن را مشاهده خواهید کرد.

سبک زندگی، سبک زندگی سالم

مفهوم سبک زندگی متکی بر این ایده است که افراد به طور معمول الگوی قابل تشخیصی از رفتار را در زندگی روزانه خود به نمایش می گذارند. واژه سبک زندگی سالم ناشی از این ایده است که الگوی زندگی روزانه افراد می تواند به عنوان سالم یا غیرسالم مورد داوری قرار گیرد. زندگی سالم، زندگی متعادلی است که در آن هر فرد به طور آگاهانه رفتارهای سالم را انتخاب می کند البته مجموعه این انتخاب ها، متأثر از عوامل زیادی است.

مرحله زندگی، درک خطر

مرحله زندگی: درک افراد از یک سبک زندگی سالم در هر مرحله از زندگی تغییر می کند برای مثال سالمندی سالم به معنای برخورداری از اعتماد به نفس، مهارت های خودمراقبتی و پیشگیری از سقوط می باشد در حالی که برای جوانان شاید روابط بین فردی عاری از خشونت، مدیریت استرس و رانندگی ایمن مهم ترین اجزای یک شیوه زندگی سالم باشد.

درک خطر: به مرحله زندگی وابسته است. پیام های آموزش سبک زندگی سالم به جوانان اغلب حاوی این پیام است که رفتن به استقبال خطر برای سلامت آنها مضر است در حالی که رفتن به استقبال خطر از مقتضیات سنی آنهاست.

رویکردهای سه گانه ترویج سبک زندگی سالم

رویکردهای متفاوت ترویج سبک زندگی سالم می توانند در راستای تغییر رفتار فردی مردم، تغییر برخی از شرایط محیطی و یا تغییر روابط بین فردی و یا روابط بین فرد با گروه ها یا جامعه اعمال شوند.

تلاش های ارتقای سلامت مردم گاه برای افزایش رفتارهای سالم اعمال می شوند و گاه در راستای افزایش رفتارهای منتهی به سلامت هستند. امروزه، اکثر راهبردهای تغییر یا تقویت سبک زندگی سالم در سطح فردی هدف گذاری می شوند اما شواهد زیادی در مورد اثربخشی راهبردهای گروهی در بین همسالان جوان در معرض خطر و راهبردهای اجتماعی مثل وضع قوانین راهنمایی و رانندگی وجود دارد.

اطلاع رسانی به تنهایی کافی نیست

برخی معتقدند اطلاع رسانی درباره فواید و مخاطرات بهداشتی یک رفتار از طریق رسانه های ارتباط جمعی در تغییر رفتار مردم مؤثر خواهد بود. اگرچه اطلاعات می تواند موجب افزایش دانش افراد شود اما چنین مداخله ای به تنهایی به ندرت تأثیر مهمی بر رفتار آنها خواهند داشت.

اغلب اطلاعات بهداشتی با مجموعه ای از تجارب واقعی زندگی مردم رقابت می کنند. تلاش برای تأمین اطلاعات بهداشتی باید با سیاست های همگانی و خدمات بهداشتی که تجارب افراد را اصلاح می کنند، همراه شود.

فهرست مطالب

 • نقشه تغییرات مراقبت از سلامت
 • هرم مفهومی گفتمان ارتقای سلامت
 • هرم ساختاری مدیریتی گفتمان ارتقای سلامت
 • سبک زندگی، سبک زندگی سالم
 • سبک زندگی من، شما، دیگران؛ سلامت من، شما، دیگران
 • شرایط، جریان و شانس های زندگی
 • سبک زندگی مردم، تصویری از فرهنگ آنهاست
 • تعریف سبک زندگی سالم
 • عناصر مؤثر در اتخاذ یک سبک زندگی سالم
 • مرحله زندگی، درک خطر
 • سبک زندگی جمعی
 • ابعاد سه گانه سبک زندگی سالم
 • فرصت ها و محدودیت های انتخاب سبک زندگی سالم
 • افزایش گزینه های سالم در دسترس
 • انتخاب اجباری گزینه های غیرسالم
 • ریشه های رفتاری سبک زندگی سالم
 • عوامل تعیین کننده انتخاب سبک زندگی سالم
 • تاثیر هنجارهای اجتماعی بر سبک زندگی سالم
 • احساس کنترل زندگی و موفقیت
 • قدرت کنترل زندگی و محیط حمایتی
 • برخورداری از مقام اجتماعی و احساس کنترل
 • چالش های تمرکز بر جامعه برای ترویج سبک زندگی سالم
 • فیزیولوژی انسان، اصل لذت و فقر و بیماری
 • درماندگی آموخته شده
 • حمایت و بستر اجتماعی سبک زندگی سالم
 • رویکردهای سه گانه ترویج سبک زندگی سالم
 • مداخلات چندسطحی برای ترویج شیوه زندگی سالم
 • انتخاب مداخلات موثر در گروه هدف
 • اطلاع رسانی به تنهایی کافی نیست
 • بازاریابی اجتماعی برای ترویج سبک زندگی سالم
 • تغییر رفتار فردی برای ترویج سبک زندگی سالم
 • رویکردهای محیطی برای ترویج سبک زندگی سالم
 • پاسخ های فردی و اجتماعی در ترویج سبک زندگی سالم
 • مهارت فردی یا انتخاب جمعی
 • وابستگی متقابل و سبک زندگی سالم
 • جامعه سالم، وابستگی متقابل
 • آموزش مهارت های سازشی و توسعه راهبردهای سازشی
 • هدف نهایی ترویج سبک زندگی سالم

مشخصات فایل
ضمانت نامه تمام فایل های موجود در سایت دارای ضمانت بازگشت وجه می باشد. ضمانت نامه
عضویت در پیشرو پروژه
پروژه های مرتبط

شماره تماس جهت پشتیبانی از فایل های خریداری شده سایت : 912-8484-0914 قره داغی