معرفی سایت
سایت پیشرو پروژه حاوی کدهای برنامه نویسی، پروژه ها و مقالات در اکثر رشته های تحصیلی جهت کمک به افزایش دانش و پیشرفت علمی دانشجویان و دانش آموزان می باشد، اکثر پروژه های موجود به صورت رایگان و تعدادی هم بعد از پرداخت هزینه (بنا به درخواست ارسال کننده پروژه!) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ضمانت بازگشت وجه
آرشیو موضوعی

علوم پزشکی

نمونه سوالات

آخرین پروژه های سایت
محبوب ترین پروژه های سایت

پاورپوینت در مورد فیزیولوژی اعصاب و سیستم عصبی بدن انسان

موضوع بندی : پزشکی چهارشنبه 20 اسفند 1399
پاورپوینت در مورد فیزیولوژی اعصاب و سیستم عصبی بدن انسان

پاورپوینت با موضوع فیزیولوژی اعصاب در قالب فایل ppt با 230 صفحه محتوا برای دانشجویان رشته پزشکی گردآوری شده است. در ادامه بخش هایی از این پاورپوینت به همراه فهرست مطالب آن را مشاهده خواهید کرد.

سیستم عصبی

سیستم عصبی به همراه سیستم غدد درون ریز، مسئولیت کنترل و برقراری ارتباط بین اندامها و بافت های مختلف بدن، و بین موجود زنده و محیط اطرافش را بر عهده دارد. برخی از سلولهای عصبی مشابه سلولهای آندوکرینی عمل می نمایند؛ و برخی از سلولهای آندوکرینی نیز از تغییر شکل سلولهای عصبی بوجود آمده اند. اختلاف عملی عمده بین سیستمهای عصبی و آندوکرینی به نحوه اجرای پدیده کنترل در هر سیستم بستگی دارد.

سیستم عصبی و کنترل

سستم عصبی به همراه سیستم غدد درون ریز محیط داخلی بدن موجود زنده را کنترل می کند، در بیشتر موارد سیستم عصبی، چگونگی عمل سیستم آندوکرین را نیز تحت کنترل خود دارد. در کنترل عصبی تغییرات محیط داخلی توسط گیرنده های حسی دریافت و سپس با کنترل عمل سلولهای عمل کننده، مانند عضله صاف احشایی، عضله قلب و سلولهای غده ای محیط داخلی تنظیم می گردد.

سیستم عصبی وضعیت محیط اطراف را نیز بوسیله گیرنده های حسی درک، و در ساده ترین شکل به آن پاسخ می دهد، هدف از اجرای این چنین اعمال کنترلی، نگهداری محیط داخلی در محدوده مرزهای فیزیولوژیک است.

و به طور کلی سیستم عصبی، اطلاعات را از داخل یا خارج بدن دریافت کرده، پردازش اطلاعات رسیده را به انجام رسانده و ایمپالسهایی برای کنترل اعمال مختلف بدن ارسال می کند تا با وجود تغییرات زیاد در محیط خارجی، محیط داخلی پایدار بماند.

سلولهای عصبی (نرون ها)

واحد ساختمانی و بخش فعال سیستمهای عصبی، سلولهای عصبی یا نرونها هستند. سیستم عصبی انسان حدودا دارای (10 به توان 20 نرون است) نرونها واحدهایی هستند که ضمن ارتباط با یکدیگر، با اندامهای عمل کننده گوناگون نیز مرتبط می گردند.

دو ویژگی مهم بافت عصبی : 1. تحریک پذیری (irritability)، 2. قابلیت هدایت (conductivity)، به همین خاطر نرونها بایستی ابتدا اطلاعات ورودی (inputs) را از نرونهای دیگر دریافت نمایند، تا پس از تنظیم و پردازش پیام عصبی (signal) را که بازتاب این توازن است، بوجود آورند. پس از ان پیام عصبی تولید شده بایستی به مناطق و نواحی موجود در حوزه ارتباطی نرون (حوزه ارتباطی نرون اول با نرونهای دیگر و یا با سلولهای عمل کننده) فرستاده شود.

سیناپس (synapse)

هر رشته عصبی توسط اتصال فیزیولوژیکی خاصی به نام سیناپس با رشته عصبی بعدی مرتبط می شود. سیناپسها ممکن است بین آکسون یک نرون با اکسون نرون دیگر،یا بین آکسون و دندریت نرون دیگرو یا بین آکسون یک نرون با جسم سلولی نرون دیگر باشد.

بصل النخاع medulla oblongata

ادامه نخاع را در داخل جمجمه به طول 3 cm بصل النخاع می گویند، بصل النخاع تا پل مغزی ادامه پیدا می کند و حد فوقانی آن را شیار عرضی موجود بین پل و بصل النخاع تشکیل می دهد.
بصل النخاع دارای 4 سطح است، که دو سطح آن در طرفین، یک سطح در قسمت قدامی و یک سطح در قسمت خلفی قرار دارد.

ابعاد بصل النخاع در انتهای فوقانی بیشتر از انتهای تحتانی است. شیارهای موجود در اطراف نخاع در بصل النخاع نیز امتداد می یابند. شیار خلفی در بصل النخاع باز شده و نهایتا می توان گفت که طنابهای طولی- خلفی در دو نیمه از هم باز شده و بطن چهارم را بوجود می آورند. در بصل النخاع مراکزی وجود دارد که مراکزی جهت کنترل قلب و فشار خون و تنفس هستند، مراکز بلع، سرفه و استفراغ در بصل النخاع وجود دارد.

فهرست مطالب

 • سیستم عصبی
 • سیستم عصبی و کنترل
 • طبقه بندی سیستم عصبی
 • سلولهای عصبی (نرون ها)
  • آناتومی نرونها
  • مفهوم عمومی نرون
  • تقسیمات نرونها از لحاظ ساختاری
  • تقسیم بندی نرونها از نظر عمل و وظیفه
 • نوروگلیها
  • اعمال پیشنهادی برای سلولهای نروگلی
 • میلین سازی myelination
 • نرولما (neurilemma) یا غلاف شوان
 • رشته های عصبی
 • غشای سلولی و نفوذپذیری نسبت به یونها
 • کانالهای یونی
 • پتانسیل استراحت غشا
 • توزیع یونهای کلر در طرفین غشا
 • دی پولاریزاسیون و هایپر پولاریزاسیون
 • پتانسیل عمل و کانالهای درچه دار الکتریکی
 • انتشار پتانسیل عمل
 • کانالهای دریچه دار الکتریکی، و انتشار ایمپالس
 • سیناپس (synapse)
  • مکانیزم انتقال سیناپسی
  • پتانسیل پس سیناپسی تحریکی EPSP
  • پتانسیل پس سیناپسی مهاری IPSP
 • میانجی های عصبی neurotransmitters
 • گیرنده های پس یسناپسی
 • مغز brain
 • مخ cerebrum
  • کار مخ
  • تفاوت نیمکره های مغز
 • قشر حسی و حرکتی
 • لوبهای مغز
 • فیبرها در قشر مخ
 • ناحیه ورنیکه
 • بطنهای مغز ventricles
 • دیانسفالون diencephalon
 • حواس
  • تقسیم بندی حواس
  • درد
 • گیرنده
 • کارهای تالاموس
 • هیپوتالاموس hypothalamus
 • ساقه مغز brain stem
 • تشکیلات رتیکولر
 • مغز میانی (مزانسفالون midbrain)
 • پل مغزی pons
 • بصل النخاع medulla oblongata
 • مخچه cerebellum
 • نخاع spinal cord
  • اختلاف بین سیستم هرمی و خارج هرمی
  • دستگاه عصبی محیطی PNS
  • دستگاه عصبی خودکار (ANS)
  • اندام های وتری گلژی
  • قوس بازتابی
  • رفلکس های نخاع
 • مننژ meninges

مشخصات فایل
ضمانت نامه تمام فایل های موجود در سایت دارای ضمانت بازگشت وجه می باشد. ضمانت نامه
عضویت در پیشرو پروژه
پروژه های مرتبط

شماره تماس جهت پشتیبانی از فایل های خریداری شده سایت : 912-8484-0914 قره داغی