معرفی سایت
سایت پیشرو پروژه حاوی کدهای برنامه نویسی، پروژه ها و مقالات در اکثر رشته های تحصیلی جهت کمک به افزایش دانش و پیشرفت علمی دانشجویان و دانش آموزان می باشد، اکثر پروژه های موجود به صورت رایگان و تعدادی هم بعد از پرداخت هزینه (بنا به درخواست ارسال کننده پروژه!) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ضمانت بازگشت وجه
آرشیو موضوعی

علوم پزشکی

نمونه سوالات

آخرین پروژه های سایت
محبوب ترین پروژه های سایت

پروژه پایان نامه با عنوان الگوریتم ژنتیک

موضوع بندی : مهندسی کامپیوتر سه شنبه 11 مهر 1396
پروژه پایان نامه با عنوان الگوریتم ژنتیک

پروژه تحقیقاتی با عنوان الگوریتم ژنتیک در قالب فایل ورد 159 صفحه ای به عنوان پایان نامه پایانی دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهیه شده است. در ادامه بخشهایی از این پروژه به همراه فهرست مطالب آن را مشاهده خواهید کرد.

چکیده

الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm - GA) تکنیک جستجویی در علم رایانه برای یافتن راه حل تقریبی برای بهینه سازی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم های تکامل است که از تکنیک های زیست شناسی فرگشتی مانند وراثت و جهش استفاده می کند.

در واقع الگوریتم های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش بینی یا تطبیق الگو استفاده می کنند. الگوریتم های ژنتیک اغلب گزینه خوبی برای تکنیک های پیش بینی بر مبنای تصادف هستند. مختصراً گفته می شود که الگوریتم ژنتیک (یا GA) یک تکنیک برنامه نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می کند. مسأله ای که باید حل شود ورودی است و راه حل ها طبق یک الگو کد گذاری می شوند که تابع fitness نام دارد هر راه حل کاندید را ارزیابی می کند که اکثر آنها به صورت تصادفی انتخاب می شوند.

کلاً این الگوریتم ها از بخش های زیر تشکیل می شوند: تابع برازش، نمایش، انتخاب، تغییر.

مقدمه

امروزه یکی از مهم ترین زمینه های تحقیق و پژوهش، توسعۀ روش های جستجو بر مبنای اصول تکامل طبیعی می باشد. در محاسبات تکاملی به صورت انتزاعی از مفاهیم اساسی تکامل طبیعی در راستای جستجو برای یافتن راه حلّ بهینه برای مسائل مختلف الهام گرفته شده است.

در همین راستا مطالبی که در این فصل پیش روی شما پژوهندۀ گرامی قرار خواهد گرفت مفاهیمی دربارۀ علم کامپیوتر و علم ژنتیک مانند: الگوریتم و انواع آن، جستجو، هیوریستیک، تاریخچه الگوریتم ژنتیک و علم ژنتیک، ژن، کروموزوم، ارث بری و... می باشد، و یا به بیانی خلاصه تر می توان گفت: در این فصل به بیان مقدّمات خواهیم پرداخت.

درباره علم ژنتیک

ژنتیک یا ژن شناسی بخشی از دانش زیست شناسی است که به وراثت و تفاوت های جانداران می پردازد. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این علم می توانیم به تشابه یا عدم تشابه دو موجود نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چطور و چرا چنین تشابه و یا عدم تشابه در داخل یک جامعه گیاهی و یا جامعه جانوری، بوجود آمده است.

علم ژنتیک علم انتقال اطلاعات زیست شناسی از یک سلول به سلول دیگر، از والد به نوزاد و بنابراین از یک نسل به نسل بعد است. ژنتیک با چگونگی این انتقالات که مبنای اختلالات و تشابهات موجود در ارگانیسم هاست، سروکار دارد. علم ژنتیک در مورد سرشت فیزیکی و شیمیایی این اطلاعات نیز صحبت می کند.

رابطه تکامل طبیعی با روش های هوش مصنوعی

حال ببینیم که رابطه تکامل طبیعی با روش های هوش مصنوعی چیست. هدف اصلی روش های هوشمندِ به کار گرفته شده در هوش مصنوعی، یافتن پاسخ بهینه مسائل مهندسی است. بعنوان مثال اینکه چگونه یک موتور را طراحی کنیم تا بهترین بازدهی را داشته باشد یا چگونه بازوهای یک ربات را متحرک کنیم تا کوتاه ترین مسیر را تا مقصد طی کند (دقت کنید که در صورت وجود مانع یافتن کوتاه ترین مسیر دیگر به سادگی کشیدن یک خط راست بین مبدأ و مقصد نیست) همگی مسائل بهینه سازی هستند.

روش های کلاسیک ریاضیات دارای دو اشکال اساسی هستند. اغلب این روش ها نقطه بهینه محلی را بعنوان نقطه بهینه کلی در نظر می گیرند و نیز هر یک از این روش ها تنها برای مسأله خاصی کاربرد دارند. این دو نکته را با مثال های ساده ای روشن می کنیم.

فهرست مطالب

 • فصل اول
 • مقدمه
 • به دنبال تکامل
 • ایدۀ اصلی استفاده از الگوریتم ژنتیک
 • درباره علم ژنتیک
 • تاریخچۀ علم ژنتیک
 • تکامل طبیعی (قانون انتخاب طبیعی داروین)
 • رابطه تکامل طبیعی با روش های هوش مصنوعی
 • الگوریتم
  • الگوریتم های جستجوی نا آگاهانه
   • الف- جستجوی لیست
   • ب- جستجوی درختی
   • پ- جستجوی گراف
  • الگوریتم های جستجوی آگاهانه
   • جستجوی خصمانه
 • مسائل NP-Hard
 • هیوریستیک
  • انواع الگوریتم های هیوریستیک
 • فصل دوم
 • مقدمه
 • الگوریتم ژنتیک
 • مکانیزم الگوریتم ژنتیک
 • عملگرهای الگوریتم ژنتیک
  • کدگذاری
  • ارزیابی
  • ترکیب
  • جهش
  • رمزگشایی
 • چارت الگوریتم به همراه شبه کد آن
  • شبه کد و توضیح آن
  • چارت الگوریتم ژنتیک
 • تابع هدف
 • روش های کد کردن
  • کدینگ باینری
  • کدینگ جایگشتی
  • کد گذاری مقدار
  • کدینگ درخت
 • نمایش رشته ها
 • انواع روش های تشکیل رشته
 • باز گرداندن رشته ها به مجموعه متغیرها
  • تعداد بیت های متناظر با هر متغیر
 • جمعیت
  • ایجاد جمعیت اولیه
  • اندازه جمعیت
 • محاسبه برازندگی (تابع ارزش)
 • انواع روش های انتخاب
  • انتخاب چرخ رولت
  • انتخاب حالت پایدار
  • انتخاب نخبه گرایی
  • انتخاب رقابتی
  • انتخاب قطع سر
  • انتخاب قطعی بریندل
  • انتخاب جایگزینی نسلی اصلاح شده
  • انتخاب مسابقه
  • انتخاب مسابقه تصادفی
 • انواع روش های ترکیب
  • جابه جایی دودوئی
  • جابه جایی حقیقی
  • ترکیب تک نقطه ای
  • ترکیب دو نقطه ای
  • ترکیب n نقطه ای
  • ترکیب یکنواخت
  • ترکیب حسابی
  • ترتیب
  • چرخه
  • محدّب
  • بخش نگاشته
 • احتمال ترکیب
 • تحلیل مکانیزم جابجایی
 • جهش
  • جهش باینری
  • جهش حقیقی
  • وارونه سازی بیت
  • تغییر ترتیب قرارگیری
  • وارون سازی
  • تغییر مقدار
 • محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک
 • انواع الگوریتم های ژنتیکی
  • الگوریتم ژنتیکی سری
  • الگوریتم ژنتیکی موازی
 • مقایسه الگوریتم ژنتیک با سیستم های طبیعی
 • نقاط قوت الگوریتم های ژنتیک
 • محدودیت های GA ها
 • استراتژی برخورد با محدودیت ها
  • استراتژی اصلاح عملگرهای ژنتیک
  • استراتژی رَدّی
  • استراتژی اصلاحی
  • استراتژی جریمه ای
 • بهبود الگوریتم ژنتیک
 • چند نمونه از کاربردهای الگوریتم های ژنتیک
 • فصل سوم
 • مقدمه
 • حل معمای هشت وزیر
  • جمعیت آغازین
  • تابع برازندگی
  • آمیزش
  • جهش ژنتیکی
 • الگوریتم ژنتیک و حل مسئله فروشنده دوره گرد
  • حل مسأله TSP به وسیله الگوریتم ژنتیک
  • مقایسه روشهای مختلف الگوریتم و ژنتیک برای TSP
  • نتیجه گیری
 • حل مسأله معمای سودوکو
  • حل مسأله
  • تعیین کروموزم
  • ساختن جمعیت آغازین یا نسل اول
  • ساختن تابع از ارزش
  • ترکیب نمونه ها و ساختن جواب جدید
  • ارزشیابی مجموعه جواب
  • ساختن نسل بعد
 • مرتب سازی به کمک GA
  • صورت مسأله
  • جمعیت آغازین
  • تابع برازندگی
  • انتخاب
  • ترکیب
 • جهش
 • فهرست منابع و مراجع
 • پیوست
 • واژه نامه

مشخصات فایل
ضمانت نامه تمام فایل های موجود در سایت دارای ضمانت بازگشت وجه می باشد. ضمانت نامه
عضویت در پیشرو پروژه
پروژه های مرتبط

شماره تماس جهت پشتیبانی از فایل های خریداری شده سایت : 912-8484-0914 قره داغی