معرفی سایت
سایت پیشرو پروژه حاوی کدهای برنامه نویسی، پروژه ها و مقالات در اکثر رشته های تحصیلی جهت کمک به افزایش دانش و پیشرفت علمی دانشجویان و دانش آموزان می باشد، اکثر پروژه های موجود به صورت رایگان و تعدادی هم بعد از پرداخت هزینه (بنا به درخواست ارسال کننده پروژه!) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ضمانت بازگشت وجه
آرشیو موضوعی

علوم پزشکی

نمونه سوالات

آخرین پروژه های سایت
محبوب ترین پروژه های سایت

دانلود فایل آماده برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

موضوع بندی : حسابداری دوشنبه 27 شهریور 1396
دانلود فایل آماده برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

پروژه تحقیقاتی آماده با موضوع برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری در قالب فایل ورد 90 صفحه ای برای دانشجویان رشته حسابداری گردآوری شده است. در ادامه بخش هایی از این فایل به همراه فهرست مطالب آن را مشاهده خواهید کرد.

چکیده مطالب

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

ارکان اصلی پیمانکاری

در هر نوع عملیات پیمانکاری سه رکن اصلی زیر وجود دارد.

کارفرما: کارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند. کارفرما که تأمین کننده منابع مالی طرح است برای مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.

پیمانکار: پیمانکار، شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی آن به عهده می گیرد. پیمانکار معمولاً به منظور آسان کردن اجرای قسمت یا قسمتهای خاصی از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی، آهنگری و نقاشی) قراردادهایی را با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد می کند.

در مواردی که انجام دادن یک طرح خاص یا اجرای طرحهای بزرگ نیازمند همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد، برای افزایش توان مالی و عملیات و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، می توان از همکاری یا مشارکت و یا ادغام چند شرکت پیمانکاری، گروه شرکتهای پیمانکاری بوجود آورد. شرکتهای تشکیل دهنده این گروه، در عین حال، شخصیت حقوقی خود را برای سایر کارها حفظ می کنند.

قرارداد: قرارداد، رابطه ای حقوقی بین پیمانکار و کارفرماست که منشأ تعهد و التزام برای طرفین می باشد. کارفرما برای انجام دادن موارد زیر معمولاً قراردادهایی را با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانکاری منعقد می کند:

 • مطالعات بنیادی و تحقیقاتی طرح
 • تهیه طرح
 • اجرای طرح
 • نظارت بر اجرای طرح

فهرست مطالب:

 • چکیده مطالب
 • ارکان اصلی پیمانکاری
  • کارفرما
  • پیمانکار
  • قرارداد
 • انواع قراردادهای پیمانکاری
 • مراحل اجرای طرح
  • مرحله اول: مطالعاتی مقدماتی طرح
   • 1.مطالعات شناسایی طرح
   • 2.تهیه طرح مقدماتی
  • مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح
   • 1.تهیه نقشه های تفصیلی
   • 2.تهیه اسناد و مدارک مناقصه
  • مرحله سوم: اجرای طرح
   • 1.ارجاع کار به پیمانکار
    • ارجاع کار به پیمانکار
    • شرکت در مناقصه
    • انتخاب پیمانکار
   • 2.انعقاد قرارداد پیمانکاری
    • گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
    • تنظیم قرارداد پیمانکاری
    • ابطال ضمانتنامه در مناقصه
    • تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت
    • تأدیه پیش پرداخت
   • 3.عملیات اجرایی
    • ایجاد کارگاه
    • تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
    • مخارج اجرای طرح
    • مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه
    • مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی
   • 4.تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها
    • تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
    • پرداخت وجه صورت وضعیت کارها
   • 5.تحویل موقت
    • برچیدن کارگاه
    • ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
    • ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
    • تهیه صورت وضعیت قطعی
    • تهیة صورت حساب قطعی
    • استرداد نصف سپرده حسن انجام کار
    • بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان
   • 6.تحویل قطعی
    • استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار
 • ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
 • حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار
 • مخارج پیمان در طول اجرای طرح
 • روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری
  • شناسایی درآمد
  • روش کار تکمیل شده
  • صورت سود و زیان
  • روش درصد پیشرفت کار
 • انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری
 • خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری
 • حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
 • موضوع مناقصه

مشخصات فایل
ضمانت نامه تمام فایل های موجود در سایت دارای ضمانت بازگشت وجه می باشد. ضمانت نامه
عضویت در پیشرو پروژه
پروژه های مرتبط

شماره تماس جهت پشتیبانی از فایل های خریداری شده سایت : 912-8484-0914 قره داغی