معرفی سایت
سایت پیشرو پروژه حاوی کدهای برنامه نویسی، پروژه ها و مقالات در اکثر رشته های تحصیلی جهت کمک به افزایش دانش و پیشرفت علمی دانشجویان و دانش آموزان می باشد، اکثر پروژه های موجود به صورت رایگان و تعدادی هم بعد از پرداخت هزینه (بنا به درخواست ارسال کننده پروژه!) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ضمانت بازگشت وجه
آرشیو موضوعی

علوم پزشکی

نمونه سوالات

آخرین پروژه های سایت
محبوب ترین پروژه های سایت

تحقیق روانشناسی انگیزش و بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه آن

موضوع بندی : روانشناسی یکشنبه 10 اسفند 1399
تحقیق روانشناسی انگیزش و بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه آن

تحقیق با عنوان روانشناسی انگیزش در قالب فایل ورد 30 صفحه ای برای دانشجویان رشته روانشناسی، مدیریت و سایر رشته های مرتبط گردآوری شده است. در ادامه بخشهایی از این مقاله به همراه فهرست مطالب آن را مشاهده خواهید کرد.

تعریف انگیزش

تعریف انگیزش (Motivation) بستگی به مفاهیم نظری روان شناسی دارد. در واقع تعریف یک روان شناس از انگیزش به دیدگاه او بستگی دارد. فروید، کتل، مورفی، هب و... تعارفی را در مورد انگیزش ارائه کرده اند، اما در یک جمع بندی کلی می توان انگیزش را به صورت « مجموع متغیرها ی پیچیده ارگانیزمی و محیطی که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت دار احساس و رفتار منجر می شود.» تعریف کرد.

انگیزش یا خودگردان است یا محیطی

هنگامی که رفتار توسط نیروها ی درونی (نظیر خستگی، کنجکاوی و...) برانگیخته شده باشد، خود گردان است. انگیزش خودگردان معمولا از گرایش ها، نیازها و واکنش های فردی به رفتار شخص ناشی می شود.

در مقابل زمانی که رفتار توسط نیروهای بیرونی (نظیر پول یا جایزه و...) برانگیخته می شود، به صورت محیطی است. انگیزشی که توسط محیط کنترل می شود، از پیامدهای مصنوعی و بیرونی رفتار ناشی می شود.

مفاهیم و تعاریف انگیزش

فرآیند انگیزش به نیروهای پیچیده، سائقها، نیازها، شرایط تنش زا یا مکانیسمهای دیگری اطلاق می گردد که فعالیت فرد را برای تحقق هدفهای وی آغاز کرده و به آن تداوم می بخشد.
تحقق اهداف سازمانی و فردی نیاز به برانگیختن انسانها دارد.

فرض اول در مباحث انگیزش این است که رفتار انسانی هدفدار است. بدین معنی که حرکت، فکر، کار و خلق کردن در انسانها در جهت نیل به اهداف مشخصی صورت می گیرد. اما چرا مطالعه و دانش در مورد پی بردن به انگیزه های انسانها مهم است؟

ارتباط انگیزش با هیجان

یکی از عناصر اصلی در انگیزش نحوه احساس کردن ماست. هیجانهای ما واکنشهای غیر عینی در مقابل محیط می باشند که همراه با پاسخهای عصبی و هورمونی هستند. هیجانها را واکنشهای انطباق نیز می دانند که روی نحوه فکر کردن ما اثر می گذارند و عموما تحت عنوان خوشایند تجربه می شوند. اغلب هیجانها ما را برانگیخته می کنند اما هیجان و انگیزش همیشه دارای همپوشی نیستند.

فهرست مطالب

 • روانشناسی انگیزش
 • تعریف انگیزش
 • جایگاه انگیزش در روان شناسی
 • موضوعات مورد توجه در روان شناسی انگیزش
 • انگیزش یک فرآیند است
 • انگیزش یا خودگردان است یا محیطی
 • تغییر شدت انگیزه در طول زمان
 • سلسله مراتبی انگیزه ها
 • آگاهی انگیزه ها در سطح ناهوشیار
 • قابل کاربردی اصول انگیزش
 • مفاهیم و تعاریف انگیزش
  • نیروهای فعال کننده
  • نیروهای هدایت کننده
  • نیروهای تداوم دهنده
 • اثر عزت نفس بر انگیزش
 • طبقه بندی دیگر از تئوری های انگیزش
  • تئوری های رفتاری و شناختی
  • تئوری های محتوایی و فرآیندی
 • رویکرد نیاز- انگیزه- ارزش
 • نظریه اقتضایی انگیزش
 • ارتباط انگیزش با هیجان
  • مرز میان انگیزش و هیجان
  • سوالات مشترک بین انگیزش و هیجان
  • تعیین کننده های انگیزش و هیجان
 • نظریه مک کله لند درباره انگیزش
 • تاریخچه
 • تئوری پیداکردن نیازها
 • پاداشها و برانگیختن میل به موفقیت مردم
 • نتیجه گیری

مشخصات فایل
ضمانت نامه تمام فایل های موجود در سایت دارای ضمانت بازگشت وجه می باشد. ضمانت نامه
عضویت در پیشرو پروژه
پروژه های مرتبط

شماره تماس جهت پشتیبانی از فایل های خریداری شده سایت : 912-8484-0914 قره داغی