معرفی سایت
سایت پیشرو پروژه حاوی کدهای برنامه نویسی، پروژه ها و مقالات در اکثر رشته های تحصیلی جهت کمک به افزایش دانش و پیشرفت علمی دانشجویان و دانش آموزان می باشد، اکثر پروژه های موجود به صورت رایگان و تعدادی هم بعد از پرداخت هزینه (بنا به درخواست ارسال کننده پروژه!) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ضمانت بازگشت وجه
آرشیو موضوعی

علوم پزشکی

نمونه سوالات

آخرین پروژه های سایت
محبوب ترین پروژه های سایت

پاورپوینت اصطلاحات تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی

موضوع بندی : حقوق چهارشنبه 26 مهر 1396
پاورپوینت اصطلاحات تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی

پاورپوینت با موضوع اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی در قالب فایل ppt با 64 صفحه برای دانشجویان رشته حقوق و علاقه مندان گردآوری شده است. در ادامه بخش هایی از این پاورپوینت تحقیقاتی را به همراه فهرست مطالب آن مشاهده خواهید کرد.

تعارض قوانین

هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید، به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها، در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد « تعارض قوانین » به وجود آمده است.

شرایط تحقق تعارض قوانین

الف) وجود یک عنصر خارجی: بدین معنا که یک عنصر خارجی همچون تابعیت خارجی و ... در یک موضوع حقوقی مطرح باشد.

ب) وجود تفاوت در قوانین دو کشور مربوطه: بدین ترتیب که حکم یک موضوع خاص در قوانین دو کشور متفاوت باشد.

ج) امکان اجرای قانون خارجی: بدین صورت که قانونگذار داخلی، صرفاً در حقوق خصوصی آن هم در رشته مدنی، اجازه اجرای قانون خارجی را می دهد و اجرای سایر قوانین خارجی با توجه به اینکه موضوعی حاکمیتی است، قابلیت اجرایی در سایر کشورها ندارد مثل حقوق اداری، حقوق جزا.

د) تعارض در اهلیت استیفاء به وجود می آید: بدین مفهوم که در اهلیت تمتع به دلیل آنکه چگونگی و میزان برخورداری از حق مورد بحث است تعارض به وجود نمی آید.

تفاوت تعارض منفی و مثبت

وجه افتراق دو نوع تعارض در این است که در تعارض منفی، هر سیستم ملی، حل قضیه را تابع قانون کشور دیگر می داند، حال آنکه در تعارض مثبت بر عکس، هر سیستم ملی حل قضیه را تابع قانون کشور خود می داند.

مثلاً قضات ایرانی و انگلیسی در مورد وضعیت و اهلیت یک انگلیسی مقیم ایران، با تعارض منفی و در مورد وضعیت و اهلیت یک ایرانی مقیم انگلیس با تعارض مثبت، سیستمهای ملی حل تعارض مواجه می شوند.

فهرست مطالب

 • تعارض قوانین
 • سیستم حل تعارض
 • قواعد حل تعارض
 • شرایط تحقق تعارض قوانین
 • صلاحیت قانون گذاری
 • تعارض دادگاهها
 • قانون مقر دادگاه
 • صلاحیت قضایی
 • قواعد مادی (ماهوی)
 • دسته های ارتباط
 • توصیف (اصلی و فرعی)
 • توصیف به موجب قانون مقر دادگاه و قانون سبب
 • توصیف مقدماتی و نهایی
 • وجوه اشتراک و افتراق میان تعارض قوانین وتعارض دادگاهها
 • تاثیر متقابل تعارض قوانین وتعارض دادگاهها
  • الف) تاثیر تعارض دادگاهها بر تعارض قوانین
  • ب) تاثیر تعارض قوانین بر تعارض دادگاهها بر خلاف موارد تاثیرسه گانه
 • تعارض مثبت (هردوکشور، قانون داخلی خود را صالح می دانند)
 • تعارض منفی
 • تفاوت تعارض منفی و مثبت
 • احاله و انواع آن
 • تعارض صریح و مخفی
 • تعارض مفاهیم ارتباط
 • تعارض متحرک و در زمان
 • تاثیر بین المللی حق
 • قوانین برون و درون مرزی
 • قوانین شخصی یا قوانین مربوط به اشخاص
 • قوانین عینی یا ذاتی یا قوانین مربوط به اموال
 • احوال شخصیه
 • وضعیت، اهلیت و رابطه بین آنها
 • اشخاص بدون تابعیت (آپاترید)
 • قانون ملی
 • تابعیت
 • اقامتگاه
 • قانون اقامتگاه
 • اقامتگاه اصلی و انتخابی
 • رابطه های مالی میان زن و شوهر
 • کاپیتولاسیون
 • روش اصولی (جزمی)
 • روش حقوقی (انتخاب انسب)
 • فسخ نکاح
 • حق ارتفاق
 • قانون محل وقوع شیء
 • قانون محل تنظیم سند
 • شرایط تاثیر بین المللی حق
 • آثار حق از نظر کمی و کیفی
 • تقلب نسبت به قانون
 • منابع

مشخصات فایل
ضمانت نامه تمام فایل های موجود در سایت دارای ضمانت بازگشت وجه می باشد. ضمانت نامه
عضویت در پیشرو پروژه
پروژه های مرتبط

شماره تماس جهت پشتیبانی از فایل های خریداری شده سایت : 912-8484-0914 قره داغی