معرفی سایت
سایت پیشرو پروژه حاوی کدهای برنامه نویسی، پروژه ها و مقالات در اکثر رشته های تحصیلی جهت کمک به افزایش دانش و پیشرفت علمی دانشجویان و دانش آموزان می باشد، اکثر پروژه های موجود به صورت رایگان و تعدادی هم بعد از پرداخت هزینه (بنا به درخواست ارسال کننده پروژه!) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ضمانت بازگشت وجه
آرشیو موضوعی

علوم پزشکی

نمونه سوالات

آخرین پروژه های سایت
محبوب ترین پروژه های سایت

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی فرهنگی دانشجویان یک شهر

موضوع بندی : علوم اجتماعی یکشنبه 17 اسفند 1399
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی فرهنگی دانشجویان یک شهر

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته علوم اجتماعی تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی فرهنگی دانشجویان یک شهر در قالب فایل ورد 68 صفحه ای برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی گردآوری شده است. در ادامه بخش هایی از این پایان نامه به همراه فهرست مطالب آن رام مشاهده خواهید کرد.

چکیده

شکل گیری و چگونگی مشارکت دانشجویان در نهادها و تشکل های دانشجویی تحت تاثیر عوامل و متغییرهای گوناگون فردی و اجتماعی است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی و پیمایشی و ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه است.

و برای تجزیه و تحلیل داده ها و گردآوری داده ها از نرم افزار spss و با کمک پرسشنامه بر روی 150 نفر از دانشجویان شهر انجام گرفته است. برای انتخاب واحدهای مورد مطالعه از روش نمونه برداری طبقه ای ساده وتصادفی استفاده شده است.

در این پژوهش از نظریه میسرا جهت تبیین مشارکت اجتماعی- فرهنگی دانشجویان استفاده شده است. بر اساس نتایج و یافته های پژوهش نشان داده می شود که بین علایق مذهبی و پایگاه اقتصادی واجتماعی و اعتماد اجتماعی با مشارکت اجتماعی و فرهنگی رابطه معناداری وجود دارد. ولی بین نگرش حکومت و خودباوری فرهنگی رابطه معناداری وجود ندارد.

مقدمه

امروزه سازمان ها با نام های گوناگون در پی تغییر افرینی هستند.این رویه از دهه 1950 اغاز و در دهه های 80 و90 به اوج خود رسید.به طوری که باید گفت فرض اصلی این است که بینش جمعی جامعه از اداره کردن نهادی، در حال یک دگرگونی اساسی است، تغییری که مشارکت را جایگزین نظام استبدادی گذشته می کند.

این موضوع چند دلیل دارد. این که امروزه مردم بیش تر اطلاعات مورد نظرشان را به طور مستقیم دریافت می کنند. دیگر این که جهانی شدن از نیروهایی است که حرکت به سوی مشارکت را تقویت می کند، اهمیت یافتن بیش از حد مشتری و مخاطب، عامل مهم دیگری در جهت حرکت به سوی مشارکت است ( توسلی ؛ 1376).

از سوی دیگر دانش نوین پیچیدگی، علم رو به ظهور مشارکت است. محور توجه به این علم جدید از کنش متقابل اجزا در عمل نشات می گیرد. این عوامل در تقسیم بندی کلی نهادی انسانی تاریخ معاصر یعنی نهادی استبدادی به سوی نهادی مشارکتی منتهی شده اند ( طوسی، 1370 )

بیان مسئله

مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن واز آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن است به همین جهت، از دیدگاه جامعه شناسی، باید بین مشارکت به عنوان حالت یا وضع (امرشرکت کردن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد (عمل مشارکت) تمیز قایل شد.

مشارکت در معنای اول از تعلق گروه خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبری می دهد و در معنای دوم داشتن شرکتی فعالانه در گروه را می رساند و به فعالیت های اجتماعی انجام شده نظر دارد

فهرست مطالب

 • فصل اول : کلیات تحقیق
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • اهمیت وضرورت تحقیق
  • اهداف تحقیق
 • فصل دوم : پیشینه تحقیق و مبانی نظری
  • مقدمه
  • مبانی نظری تحقیق
  • پیشینه تحقیق در جهان
  • پیشینه تحقیق در ایران
  • مدل مفهومی تحقیق
  • مدل تجربی تحقیق
  • فرضیه تحقیق
 • فصل سوم : روش شناسی تحقیق
  • مقدمه
  • روش تحقیق
  • تکنیک تحقیق
  • ابزار جمع آوری اطلاعات
  • جامعه آماری
  • حجم نمونه
  • شیوه نمونه گیری و واحدتحلیل
  • اعتبار و پایایی
  • روش تجزیه و تحلیل دادهها
  • تعاریف متغییرها و سنجش ها
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
  • مقدمه
  • توصیف داده ها
  • بررسی توصیفی متغیر وابسته
  • آزمون فرضیه ها
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
  • مقدمه
  • بحث و نتیجه گیر
  • محدودیت های تحقیق
  • پیشنهادات تحقیق

مشخصات فایل
ضمانت نامه تمام فایل های موجود در سایت دارای ضمانت بازگشت وجه می باشد. ضمانت نامه
عضویت در پیشرو پروژه
پروژه های مرتبط

شماره تماس جهت پشتیبانی از فایل های خریداری شده سایت : 912-8484-0914 قره داغی