معرفی سایت
سایت پیشرو پروژه حاوی کدهای برنامه نویسی، پروژه ها و مقالات در اکثر رشته های تحصیلی جهت کمک به افزایش دانش و پیشرفت علمی دانشجویان و دانش آموزان می باشد، اکثر پروژه های موجود به صورت رایگان و تعدادی هم بعد از پرداخت هزینه (بنا به درخواست ارسال کننده پروژه!) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ضمانت بازگشت وجه
آرشیو موضوعی

علوم پزشکی

نمونه سوالات

آخرین پروژه های سایت
محبوب ترین پروژه های سایت

پایان نامه بررسی کانه زایی پلی متال معدن متروکه سنجده

موضوع بندی : زمین شناسی پنجشنبه 2 مرداد 1399
پایان نامه بررسی کانه زایی پلی متال معدن متروکه سنجده

پایان نامه با عنوان بررسی کانه زایی پلی متال معدن متروکه سنجده شهرستان میانه در قالب فایل ورد 163 صفحه ای برای دانشجویان رشته کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی گردآوری شده است. در ادامه بخش هایی از این پایان نامه به همراه فهرست مطالب آن را مشاهده خواهید کرد.

چکیده

محدوده مورد مطالعه در زون زمین ساختی البرز غربی - آذربایجان واقع شده است. قدیمی ترین و گسترده ترین واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه مربوط به سنگ های آذرآواری و گدازه های درون آنهاست که متعلق به ائوسن و سازند کرج می باشند.

توده های نفوذی منطقه با ترکیب کوارتز مونزونیت تا گرانودیوریت به سن الیگوسن می باشند. شواهد پتروگرافی نشانگر تبلور این توده ها در عمق کم می باشد. توده های نفوذی منطقه متعلق به تیپ I و سریهای غنی از پتاسیم و شوشونیتی هستند. این توده های نفوذی پرآلومین می باشند. نمودارهای مختلف بیانگر جای گیری توده های نفوذی در رژیم فرورانشی و حواشی فعال قاره یا قوس آتشفشانی است.

مقدمه

توجه به اسناد و مدارک تاریخی، منطقه البرز غربی و آذربایجان از دیر باز مورد توجه خاص معدن شناسان قرار داشته و وفورکانی سازیهای رگه ای و پر عیار مس، سرب و روی و گاهی آهن و معادن زاج و کائولن برای تمام کسانی که دنبال معادن فلزی و غیرفلزی بوده اند جلب توجه نموده است.

از طرفی در دهه های اخیر رساله های دانشجویی چندی در جهت تحلیل مسائل زمین شناسی و معدنی البرز غربی و آذربایجان به رشته تحریر درآمده است که اشاره مختصری هم به معدن متروکه سنجده داشته اند از طرف دیگر از دید کلی و زمین شناسی اقتصادی به این منطقه توجه کمتری شده است و لذا بیشتر رساله ها به صورت محلی و موضعی تدوین گشته است.

فهرست مطالب

 • فصل اول : کلیات
  • مقدمه
  • موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
  • راه های ارتباطی
  • آب و هوای منطقه
  • ساختار اجتماعی و محصولات کشاورزی و پوشش گیاهی منطقه
  • زمین ریخت شناسی
  • هدف از مطالعه
  • روش کارو سیر مطالعاتی
  • تاریخچه مطالعات انجام شده قبلی در منطقه
 • فصل دوم : زمین شناسی عمومی
  • زمین شناسی عمومی منطقه البرز غربی - آذربایجان
  • کمربند فلزایی طارم - هشجین
  • زمین شناسی کمربند فلزایی طارم - هشجین
  • ماگماتیسم کمربند فلزایی طارم - هشجین
  • شرح واحد های سنگی محدوده مورد مطالعه
 • فصل سوم : پتروگرافی
  • سنگ های آذرآواری
  • توف آندزیتی
  • توف داسیتی
  • لیتیک کریستال ویتریک توف
  • پتروگرافی سنگ های آتشفشانی منطقه مورد مطالعه (آندزی بازالت)
  • پتروگرافی سنگ های آذرین نیمه عمیق (پورفیریت ها)
  • پتروگرافی سنگ های آذرین درونی (کوارتز مونزونیت تا گرانودیوریت)
 • فصل چهارم : زئوشیمی و جایگاه تکتونیکی
  • رده بندی و نامگذاری سنگ های آذرین منطقه
  • رده بندی و نامگذاری سنگ های آذرین خروجی
  • رده بندی و نامگذاری سنگ های آذرین درونی
  • تعیین سری ماگمایی سنگ های منطقه
  • روند تغییرات عناصر کمیاب براساس نمودارهای عنکبوتی
  • تعیین محیط تکتونیکی تشکیل گرانیتوئیدهای منطقه
  • تعیین محیط تکتونیکی سنگ های خروجی
  • نتیجه گیری
 • فصل پنجم : دگرسانی
  • دگرسانی گرمابی و رابطه آن با ترکیب سیال کانه دار
  • مطالعه کانی شناسی زون های دگرسانی در منطقه
  • عوامل کنترل کننده دگرسانی در منطقه
 • فصل ششم : کانه نگاری
  • مقدمه
  • معدن سنجده
  • کانه نگاری معدن سنجده
  • کانه نگاری توده های نفوذی منطقه مورد مطالعه
  • کانه نگاری سنگ های درونگیر کانی زایی
 • فصل هفتم : کانی زایی در منطقه و نتیجه گیری
  • مس
  • سرب و روی
  • انواع کانسارهای پلی متال با خاستگاه متفاوت
  • عوامل کنترل کننده کانی زایی در منطقه مورد مطالعه
  • بررسی ژئوشیمیایی زون های کانی زایی در سنجده
  • نتیجه گیری و مقایسه کانسار پلی متال سنجده با شاه علی بیگلو، خلف و بایچه باغ
  • پیشنهادات علمی
 • پیوست مطالب
 • فهرست منابع

مشخصات فایل
ضمانت نامه تمام فایل های موجود در سایت دارای ضمانت بازگشت وجه می باشد. ضمانت نامه
عضویت در پیشرو پروژه
پروژه های مرتبط

شماره تماس جهت پشتیبانی از فایل های خریداری شده سایت : 912-8484-0914 قره داغی