معرفی سایت
سایت پیشرو پروژه حاوی کدهای برنامه نویسی، پروژه ها و مقالات در اکثر رشته های تحصیلی جهت کمک به افزایش دانش و پیشرفت علمی دانشجویان و دانش آموزان می باشد، اکثر پروژه های موجود به صورت رایگان و تعدادی هم بعد از پرداخت هزینه (بنا به درخواست ارسال کننده پروژه!) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ضمانت بازگشت وجه
آرشیو موضوعی

علوم پزشکی

نمونه سوالات

آخرین پروژه های سایت
محبوب ترین پروژه های سایت

مقاله درباره بررسی تاثیرات هوش هیجانی در دانش آموزان ایران و خارج

موضوع بندی : روانشناسی شنبه 6 آبان 1396
مقاله درباره بررسی تاثیرات هوش هیجانی در دانش آموزان ایران و خارج

پروژه با موضوع بررسی تاثیرات هوش هیجانی در دانش آموزان ایران و خارج در قالب فایل ورد 16 صفحه ای برای دانشجویان روانشناسی و علاقه مندان گردآوری شده است. در ادامه بخش هایی از این مقاله به همراه فهرست مطالب آن را مشاهده خواهید کرد.

چکیده

یکی از ویژگی هایی که بر اساس شواهد در این رابطه به مدیران کمک می کند هوش هیجانی است. که هم قدرت رهبری او و هم اثربخشی سازمان را افزایش می دهد.

1 - به طور کلی هوش هیجانی مفهوم جدیدی است که از دهه 1990 میلادی به بعد در ادبیات مدیریت به کار رفته است و یکی از مهارتهای جدید مدیریت به ویژه مدیریت منابع انسانی به شمار می رود که طی دهه گذشته به طور قابل توجهی نظر عموم را به خود جلب کرده است.

2 - هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانات و عواطف در توانمندیهای انسان دارد. که توان انسانی را به عملکرد شغلی عالی تبدیل می کند.

2 - به اعتقاد سیاروچی و همکاران اگر فرد از لحاظ هیجانی توانمند باشد بهتر می تواند با چالشهای زندگی مواجه شود و در نتیجه از سلامت روانی بهتری برخوردار باشد.

تحققیات انجام شده در زمینه هوش هیجانی در ایران

زارع (1380)، در پژوهشی، به منظور مطالعه توان پیش بینی هوش هیجانی در موفقیت تحصیلی، دانش آموز سال سوم دبیرستانی را با استفاده از پرسشنامه بهرهیجانی بار- اون درشهر شیراز مورد آزمون قرارداد. نتایج حاصل از این پژوهش همبستگی معنی داری بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی نشان داد.

یعنی 48 درصد واریانس کل موفقیت تحصیلی را هوش هیجانی تبیین می کند. همچنین دراین پژوهش بین هوش هیجانی که با استفاده از پرسشنامه بهر هیجانی بار- اون اندازه گرفته شده بود، همبستگی معنی داری بدست نیامد.

نتایج حاصل از این پژوهش درزمینه تأثیرجنس برنمرات پرسشنامه بهرهیجانی نشان داد که درنمره کل هوش هیجانی بین دو جنس تفاوت معنی داری وجود ندارد.

اما تفاوت معناداری بین دوجنس در خرده مقیاس های خودآگاهی هیجانی، همدلی، وابط بین فردی، مسئولیت پذیری اجتماعی درسطح 01/0 به نفع دختران وخرده مقیاس های قاطعیت، حرمت ذات، استقلال، انعطاف پذیری وتحمل فشار وخوش بینی درسطح 01/0 به نفع پسران داشت.

درخرده مقیاسهای خودشکوفایی، واقعیت سنجی، کنترل تکانه و شادکامی تفاوت معناداری وجودنداشت.

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • تحققیات انجام شده در زمینه هوش هیجانی در ایران
 • مرور پیشینه هوش هیجانی در خارج
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف پژوهش
  • اهداف اصلی
  • اهداف فرعی
 • سوالات تحقیق
  • سوالات اصلی
  • سوالات فرعی
 • روش تحقیق
 • حجم نمونه وروش نمونه گیری
 • ابزار تحقیق
 • روش تجزیه وتحلیل داده ها
 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی

مشخصات فایل
ضمانت نامه تمام فایل های موجود در سایت دارای ضمانت بازگشت وجه می باشد. ضمانت نامه
عضویت در پیشرو پروژه
پروژه های مرتبط

شماره تماس جهت پشتیبانی از فایل های خریداری شده سایت : 912-8484-0914 قره داغی